کاروان فولاد با پرواز اختصاصی به اهواز برگشت
۰۳:۱۴