پرسش و پاسخ حاضران و پنلیست‌ها در رویداد «ماینینگ، خوب، بد، زشت»
۰۲:۱۸