رستورانی عجیب در تهران؛ سرو استیک گوشت با طلا
۰۰:۵۸