شستشوی نما و نماشویی توسط مواد شوینده و سمباده ۰۹۱۲۸۳۱۶۶۲۰
۰۰:۳۰