فرمانده کل سپاه:تمام کسانی که در جنایت اخیر دست داشتند ، از تیررس ما در امان نیستند
۰۱:۴۹