اظهارات صادق زیباکلام در سال ۱۳۵۷ درباره پیشرفت صنعتی
۰۱:۱۸