فیلم مولودی خوانی ملاجعفر منابی در مراسم جشن ولادت حضرت زهرا (س)2
۰۷:۱۱