کره‌ای‌ها با این کلیپ ایرانی‌ها را متهم کردند
00:45