لحظات دیده نشده‌ای از حضور «رهبر انقلاب» در خرمشهر در کنار «شهید جهان آرا»
۰۱:۴۷