با تفاوت لهجه آمریکایی و بریتانیایی به کمک ترزا می و دونالد ترامپ آشنا شویم
07:06