آموزش جالب لهجه کاشانی توسط خواننده مشهور/ صادرات لهجه کاشانی به فرانسه!
۰۳:۴۴