درخواست گلشیفته فراهانی از مردم: نه به پلاستیک را انتخاب کنید.
00:51