دماسنج 16 گرمی که به تلفن هوشمند متصل می شود
۰۱:۰۷