سینما اینگونه مردم را در خانه‌ها قرنطینه خودجوش کرد!
۰۰:۵۸