وی اس تی تحت کانتکت Output Substance v1.0.1 KONTAKT برای ویندوز و مک
۰۹:۱۹