عمل انسان‌دوستانه راننده و مسافران اتوبوس پس از تصادف آمبولانس!
01:32