زغال باکیفیت، تولید شده توسط دستگاه نیو هیبریدی توربو
۰۰:۵۶