این قیچی برگردان شجاع خلیل‌زاده گل سال لیگ قهرمانان می‌شود؟
00:22