دیدار سفیر مغولستان و مدیرعامل شرکت مپسا و امضای تفاهم نامه همکاری
۰۰:۳۴