صحبت های نتانیاهو در رابطه با نابود کردن مسلمانان با واکسن کرونا
۰۰:۵۸