چهل سال مانع تراشی انقلاب اسلامی برای معتمد آریا در ۱۲۰ ثانیه!
01:54