استقبال شدید از عادل فردوسی پور در مراسم جمشید مشایخی
۰۱:۳۰