پشت پرده خداحافظی قوچان‌نژاد از تیم ملی و دلخوری‌اش از کی‌روش
04:46