ویدئو؛ خلاصۀ دیدار آرسنال 3_0 رن (مرحلۀ یک هشتم لیگ اروپا)
10:19