بررسی مشخصات ماشین لباسشویی 7 کیلویی بست مدل 7131
۰۱:۱۹