نگاهی به وضعیت مراکز واکسیناسیون بالای 65 ساله‌ها
۰۲:۰۴