ورود مرگبار اتوبوس به پیاده رو با ۱۵ کشته و زخمی
00:50