آتش‌سوزی در منطقه گاچال در بخش طرهان شهرستان کوهدشت لرستان
۰۱:۳۷