مهارت‌های بی‌نظیر دنیله ده روسی، کاپیتان تیم آ اس رم
03:19