کارشناس BBC: برای ترامپ امنیت و سلامت مردم ایران اهمیتی ندارد
۰۲:۲۶