وی اس تی تحت کانتکت 8Dio Studio Saxophones v1.2
۱۴:۲۶