گزارش ۲۰:۳۰ از پاسخ تند بازیکنان پرسپولیس به رحمتی
۰۰:۵۹