مردم+کشورهایی+که+زیر+چکمهٔ+آمریکائی+ها+لگدمال+شدند++فیلم+
۰۲:۲۱