گلزار نمایی از خانه و زندگی لاکچری اش در دبی را نشان داد
۰۰:۱۵