آمبولانس آقازاده‌ها و مسئولین با آمبولانس مردم فرق دارد؟
01:00