آموزش جامع کاشت نهال گردو توسط مهندس رسول بابایی (قسمت اول)
۰۲:۵۰