رئیس جمهور: اینکه در حادثه سیل جان‌باخته نداشتیم یک افتخار است
01:04