فرود بالگرد در اتوبان برای جابجایی قلب اهدایی
۰۱:۲۶