آنونس جدیدی از «دلم میخواد» همگام با جام جهانی
00:51