پوشش رسانه‌ای بینوشا از همایش ایران موبایل سامیت | Iran Mobile Summit
29:07