شخصی توانست بازی Prey در کمتر از 7 دقیقه تمام کند
09:36