حقایقی شنیدنی از ماجرای زندگی و شهادت اولین شهید ارامنه ایران در جنگ تحمیلی
۰۲:۰۵