پیاده‌روی و گفت‌وگوی روحانی و پوتین در ارمنستان
۰۰:۳۹