تیزر فیلم انزوا _ لیندا کیانی، شقایق فراهانی
00:55