تیزر جدید استودیوی بلوپر تیم احتمالا به بازی Observer 2 اشاره دارد
۰۰:۳۰