ترامپ با هوادارانش دست می‌دهد تا بگوید کرونا وجود ندارد!
۰۰:۳۳