تیزر خودروی تیوان، ساخته شده در استودیو رامکا
۰۰:۴۴