واکنش کاربران به حرف زدن حامد بهداد در نشست خبری
00:50