کوسه لیمویی باله‌داسی (Sicklefin lemon shark) در ساحل
۰۰:۲۷