گفتگوی اختصاصی با سید تورج معراجی مدیرعامل شرکت در نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا
۰۲:۴۸